LVVK v Tatranskej Lomnici

LVVK v Tatranskej Lomnici

V dňoch 23.1. – 27.1. 2023 (I.ABC) a 30.1. – 3.2.2023 (I.DEF) sa uskutočnili dva turnusy lyžiarskeho/snowboardingového výcvikového kurzu našich prvákov.

132 žiakov 1. ročníka, 6 lyžiarskych inštruktorov pod gesciou Mgr. E. Furdu, ranné rozcvičky, lyžovačka, denné rozkazy, prednášky i oddychové aktivity – to všetko je už za nami. Veterné počasie nám nie vždy prialo, no my sme sa snažili sme sa využiť každú príležitosť na lyžovanie.

Okrem praktického výcviku sme absolvovali aj prednášky odborníkov – pán Viktor Beránek, správca chaty pod Rysmi, nám zaujímavo prednášal o živote na horách. Navštívili sme múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici, kde sme si mohli prezrieť expozíciu flóry a fauny našich hôr.

Tešíme sa o rok 🙂

PK TSV

LVVK v Tatranskej Lomnici

LVVK v Tatranskej Lomnici

V dňoch 23.1. – 27.1. 2023 (1ABC) a 30.1. – 3.2.2023 (1DEF) sa uskutočnili dva turnusy lyžiarskeho/snowboardingového výcvikového kurzu našich prvákov. 135 žiakov 1. ročníka, 6 lyžiarskych inštruktorov pod gesciou Mgr. E. Furdu, ranné rozcvičky, lyžovačka, denné rozkazy, prednášky i oddychové aktivity – to všetko je už za nami.

Veterné počasie nám nie vždy prialo, no my sme sa snažili využiť každú príležitosť na lyžovanie.

Okrem praktického výcviku sme absolvovali aj prednášky odborníkov – pán Viktor Beránek, správca chaty pod Rysmi, nám zaujímavo prednášal o živote na horách. Navštívili sme múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici, kde sme si mohli prezrieť expozíciu flóry a fauny našich hôr.

Tešíme sa o rok znova:-)

PK TSV