Partirozpočet opäť na gymnáziu

Partirozpočet opäť na gymnáziu

Školský participatívny rozpočet na školách je v rukách žiakov nástrojom a príležitosťou zmeny k lepšiemu. Žiaci navrhujú projekty na zlepšenie prostredia a klímy v škole, zároveň sa podieľajú na diskusiách o rozdelení participatívneho rozpočtu, aktívne vstupujú do fázy hodnotenia, rozhodovania.

Do tohto projektu sa už druhý rok zapojili študenti 1. a 2. ročníka, ktorí si zahrali hru Nie je mesto ako mesto. V hre sa žiaci pokúsili riešiť problémy jednotlivých štvrtí a hravou formou si priblížili ako funguje participatívny rozpočet vo fiktívnom meste. Hlavnou úlohou žiakov bolo rozhodnúť, ktorý z daných projektov mesta je podľa nich pre danú štvrť ale aj celé mesto najprospešnejší.

Bližšie informácie o projekte, pravidlá a poslať návrh môžete cez webstránku projektu:

https://application.decision21.org/gymnazium-pavla-horova-michalovce-kosicky-2022-23/