Správna voľba povolania 2023

Správna voľba povolania 2023

“ Najdôležitejšou vecou v živote je voľba povolania.“  (Blaise Pascal)

V rámci kariérového poradenstva pre žiakov ZŠ sa dňa 9. februára 2023 v športovej hale Gymnázia Pavla Horova konala prezentačná výstava 13 župných škôl Košického samosprávneho kraja za aktívnej účasti zástupcov Odboru školstva ÚKSK, vedúceho Odboru školstva Mesta Michalovce, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Centra poradenstva a psychológie Michalovce, Dasato Academy, riaditeľov ZŠ, SŠ, výchovných a kariérových poradcov ZŠ a SŠ a hojnej účasti žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.

 

Prezentačnú výstavu otvorila Katarína Olšavová, riaditeľka Gymnázia Pavla Horova. V rámci Správnej voľby povolania sa uskutočnil aj odborný workshop pre riaditeľov ZŠ, výchovných a kariérových poradcov ZŠ. Workshop otvorila Mgr. Natália Vince, vedúca referátu metodických činností KSK, na workshope sa venovali problematike logistiky prijímacieho konania, uplatnením sa absolventov SŠ na trhu práce, aktuálnym otázkam práce so žiakmi so špeciálne výchovno-vzdelávacími potrebami či ponúkanými aktivitami Dasato Academy pre mládež.

Foto: Peter Džama, III.A