Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Dňa 22. februára 2023 sa v rámci preventívnych programov na pôde nášho gymnázia uskutočnila odborná beseda s Mgr. Stanislavom Bamburákom, príslušníkom oddelenia prevencie kriminality Mestskej polície v Michalovciach, ktorý žiakom bližšie priblížil problematiku trestnoprávnej zodpovednosti.

Žiaci 3. ročníka sa  v rámci besedy okrem riešenia jednotlivých priestupkov, im zodpovedajúcich trestov a pokút dozvedeli niečo viac aj o práci mestskej polície. S príslušníkom mestskej polície diskutovali o najčastejších prípadoch, ktoré postihujú mladých ľudí, ako sú napr. priestupky voči verejnému poriadku či  priestupky spojené s užívaním alkoholu či iných omamných látok.

Pánovi Bamburákovi veľmi pekne ďakujeme za prínosné informácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Katarína Kohútová, školská psychologička