Turnaj mladých fyzikov 2023

Turnaj mladých fyzikov 2023

Vo štvrtok 16. februára 2023 sa na pôde Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach konalo krajské kolo medzinárodnej tímovej súťaže Turnaj mladých fyzikov.

V krajskom kole súťažia trojčlenné tímy, ktoré si pripravia tri náročné úlohy z rôznych oblastí fyziky a prezentujú ich pred odbornou porotou. Každá úloha je experimentálne riešená a získané výsledky sú porovnávané s teoretickým modelom. Tím, ktorý danú úlohu prezentuje, dostáva oponentúru z iného tímu a recenziu z ďalšieho tímu. Takto v jednom fyzboji si každý tím prejde funkciou prezentujúceho, oponujúceho a referujúceho. Celkovo sa krajského kola zúčastnilo 35 súťažiacich, ktorí tvorili 12 družstiev.

Náš tím GPH sa v konkurencii 12 tímov umiestnil na 2. mieste v zložení Lujza Lea Lavriková (II.B ), Juraj Pavolko (IV.B ) a Peter Ondrik (III.D).

V rámci hodnotenia jednotlivcov sa našim mimoriadne darilo a vo výsledkovej listine obsadili popredné pozície: Lujza Lea Lavriková (3. miesto), Juraj Pavolko (4. miesto) a Peter Ondrik (14. miesto).

 

K úspechu blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole.

PaedDr. Ľ. Hajdanka