Odovzdávanie cien DofE

Odovzdávanie cien DofE

Odovzdávanie cien medzinárodného programu Cena Vojvodu z Edinburghu (DofE)

Dňa 1. marca 2023 si naši účastníci programu DofE prebrali diplomy a medaily (bronzová a strieborná úroveň) za svoje aktivity v rámci tohto programu. Odovzdávanie sa uskutočnilo na našej škole za prítomnosti vedúcej programu Mgr. D. Herbecovej a vedúceho expedícií Mgr. V. Hudymača.

Naši Dofáci  A. Kočíková, P. Planková, N. Turňová, A. Molčanová, A. Radyková, A. Magurová, T. Tankovčík, F. Bamburák, M. Styrančáková, T. Erby, B. Fečíková, D. Kozma, K. Muchová, Š. Saboslaj splnili svoje ciele v oblastiach, ktoré si stanovili a prebrali bronzové medaily a diplomy, ktoré symbolizujú všetku ich snahu a úsilie, ktoré vynaložili pri plnení svojich cieľov v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE), do ktorého sa ročne zapája vyše 140 krajín sveta a viac ako 1,3 milióna mladých ľudí.

Všetkým medailistom, ich vedúcim programu, vedúcim expedícií, ich mentorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Váš DofE tím