eTwinning „Deutsch macht Spaꞵ“

eTwinning „Deutsch macht Spaꞵ“

eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe. Na Slovensku sa realizuje pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. eTwinning umožňuje zamestnancom a žiakom rôznych typov škôl spájať sa na diaľku, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady. Realizuje sa to zábavnou a inovatívnou formou s cieľom vzdelávať svojich žiakov a študentov.

O čom je náš projekt?

Cieľom nášho projektu „Deutsch macht Spaꞵ“ je vzdelávať sa a rozvíjať naše znalosti nemeckého jazyka spolu so zahraničnými partnermi z Turecka a Poľska. Pracujeme v skupinách, vytvárame projekty, plagáty, príbehy, básne, postery, komunikujeme v cudzom jazyku. V rámci projektu pracujeme individuálne na základe inštrukcií, zároveň sa stretávame raz až dvakrát do mesiaca a pracujeme na nových úlohách.

Aké sú naše úlohy?

Každý mesiac máme splniť naplánované činnosti. Vytvorili sme  logo a plagát na tému Deutsch mach Spaꞵ. Na stránku Padlet si každý z nás nahral obrázok so svojím avatarom a základnými informáciami o sebe. Týmto sme sa mohli o svojich partneroch viac dozvedieť. Na stránke slowly sme  našim novým priateľom napísali listy. Píšeme príbehy, ktoré pretvoríme v StoryJumper.  Vytvárame plagát o Veľkej noci, aby sa aj naši zahraniční partneri dozvedeli, čo to vlastne je za sviatok. My sa zas dozvieme o ich sviatkoch.  Informácie si precvičíme prostredníctvom kvízov. Naše práce môžete nájsť i na Instagrame. https://instagram.com/deutschmachtspass2023?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Kto je do projektu zapojený?

Do tohto projektu našu školu zapojila pani profesorka Ivana Biačková. Zo žiakov sú v projekte zapojení: I.B Viktor Dankanin, I.D Jozef Chvostáľ, Veronika Krasenská, II.C Barbora Čermáková, Nina Alexandra Majerníková, Karolína Michaličová, Tímea Stretavská, III.A Adela Šaffová a III. F Matej Miša.