FIRST Global Slovensko 2023 vďaka BSH

FIRST Global Slovensko 2023 vďaka BSH

 V pondelok 17. apríla 2023 sa študenti našej školy spolu so zástupkyňou riaditeľky školy RNDr. Renátou Gaľovou a Ing. Martinom Nedelským zúčastnili na slávnostnom odovzdaní robotickej sady.

Vďaka sponzorskému daru firmy BSH Drives and Pumps s.r.o. prostredníctvom spoločnosti FIRST Global Slovakia sa budú môcť naši študenti zapojiť do súťaže FIRST Global Slovensko 2023.  Na tomto stretnutí predstavil firmu BSH Ing. Martin Černakovič a informácie o súťaži sprostredkoval Adam Kukla. Študenti z víťazného tímu z predchádzajúceho ročníka sa prišli podeliť o svoje skúsenosti z minulého roku a boli inšpiráciou pre našich študentov.

 

Celoslovenský turnaj sa uskutoční 6. júna v Aureliu v Bratislave. Najlepší tím postúpi na svetové finále, ktoré sa tento rok bude konať v Singapure 7. – 10. októbra 2023. Držíme našim študentom palce, aby sa im v súťaži darilo a našli potešenie z programovania a tímovej spolupráce pri neustálom zdokonaľovaní postaveného robota.

Náš súťažný tím: Peter Džama, Viktória Marinčáková, Dominik Prievalský, Jakub Dzurko, Matej Mika, Matej Repka, Norbert Riebesam, Richard Semjan, Samuel Maľar

Mentor tímu: RNDr. Mária Spišáková, PhD.