Úspešný apríl

Úspešný apríl

Dňa 13. apríla 2023 sa naše dievčatá Emma Dudová, Monika Šinkarová, Júlia Biačková a Ela Babinčáková zúčastnili regionálneho finále dlhodobých súťaží KSK, kde v konkurencii  8 družstiev obsadili 1.miesto v stolnom tenise a zabezpečili si tak postup na krajskú športovú olympiádu. Gratulujeme a ďakujeme!

Michal Demko získal 4. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády.

Dňa 17. apríla 2023 boli ocenení víťazi krajských kôl predmetových olympiád prírodovedných predmetov v historickej aule UPJŠ Košice. Za 2. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky bol ocenený Matej Rovder, ktorého voedla RNDr. Mária Spišáková, PhD.

Na WAKO svetovom pohári v kickboxe– Austrian Classics v Insbrucku (+ Austrian Classics kickboxing Open) sa zúčastnila aj výprava SZKB, ktorá vybojovala 20 medailí – 2 zlaté, 6 strieborných a 12 bronzových. Žiačka 3.C triedy Emma Sabadošová získala bronzovú medailu.

Dňa 18. apríla 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského finále súťaže Jazykový kvet v Košiciach. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom formou jednotlivých kôl. Emma Sabadošová z 3.C triedy obsadila 1. miesto v kategórii  StandUp anglický jazyk, Oleksandra Mysiv z 3. C triedy získala 2.miesto v kategórii ukrajinský jazyk a  Letizia Gotzmannová z 2.B triedy- 1. miesto v kategórii taliansky jazyk. Letizia a Emma postupujú na celoslovenské finále do Nitry.

Naše dve družstvá – seniori v zložení Vlado Jančár, Matej Rovder, Katka Chromá, Lujza Lea Lavríková, Peter Ondrík, a juniori v zložení: Viktor Dankanin, Matej Mika, Matej Karpáč, Miriam Kidalová, Ján Holman sa dňa 21. 04. 2023 zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže Náboj.

Seniori obsadili 17. miesto na Slovensku (65 tímov) a juniori skončili na 43. mieste (64 tímov). Obom tímom k umiestneniu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Samuel Penksa získal 3. miesto v 45. ročníku celoštátnej prehliadky SOČ – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.

V roku 2023 TUKE v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne vyhlásila 1. ročník Slovenskej geologickej olympiády. Krajské kolá Slovenskej geologickej olympiády boli konané 25. 4. 2023 formou on-line testu za dozoru učiteľov. Úspešní riešitelia postúpili do celoštátneho kola. Našu školu v krajskom kole reprezentoval žiak 3.B triedy – Ján Uchaľ, ktorý postúpil do celoštátneho kola.

Geologická olympiáda je predmetová súťaž z geologických disciplín pre žiakov stredných škôl a gymnázií, ktorej cieľom je napomáhať výučbe o neživej prírode, vyhľadávanie talentovaných žiakov a systematicky podporovať a rozvíjať ich odborný rast v tomto smere. Súťaž je určená súťažiacim-záujemcom o všetky geologické odbory, kam patrí napríklad štúdium nerastov a hornín, skamenelín a vývoja života na Zemi, vrátane využívania nerastných surovín a podzemnej vody, ďalej zahŕňa ochranu pred geologickými katastrofami a zabezpečovanie účinnej ochrany predovšetkým neživej prírody. Celoštátne kolo sa bude konať fyzicky na Technickej univerzite v Košiciach v priestoroch Geovednej expozície.

K úspechom blahoželáme!