2. miesto v celoštátnom kole TMF

2. miesto v celoštátnom kole TMF

V dňoch 25. – 28. apríla 2023 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov, kde sme mali, ako už tradične, svoje zastúpenie. V celoštátnom kole súťažia 5-členné tímy, ktoré si pripravia 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky a prezentujú ich pred odbornou porotou. Každá úloha je experimentálne riešená a získané výsledky sú porovnávané s teoretickým modelom. Úlohy, pri ktorých sa za zdanlivo jednoduchým javom skrýva zložitejšia fyzikálna podstata. Tím, ktorý danú úlohu prezentuje, dostáva oponentúru z iného tímu a recenziu z ďalšieho tímu. Takto v jednom fyzboji si každý tím prejde funkciou prezentujúceho, oponujúceho a referujúceho tímu. Celoštátne kolo pozostáva zo štyroch fyzbojov a finále. Všetky diskusie sú vedené v angličtine. Porota hodnotí nielen vypracovanie daného problému, ale aj schopnosť odhaľovať klady a zápory riešení iných a viesť relevantnú diskusiu. Naši žiaci Lujza Lea Lavriková a Peter Ondrik spolu s ďalšími troma žiakmi z Gymnázia Šrobárova, Košice, vytvorili tím, ktorý si v prvých štyroch fyzbojoch počínal mimoriadne dobre a v priebežnom poradí pred finále bol na 1. mieste.

Samotné finále s účasťou troch tímov bolo veľmi vyrovnané, čomu zodpovedali aj minimálne rozdiely v záverečnom bodovom hodnotení. Na prvom mieste sa umiestnil tím žiakov z bratislavských gymnázií (GJH, ŠPNDaG a Gamča), na druhom tím žiakov z Gymnázia Šrobárova, Košice a Gymnázia Pavla Horova, Michalovce a tretie miesto obsadil tím žiakov 1. Súkromného gymnázia v Bratislave.  Dlhá a náročná príprava sa pretavila aj do nominácie oboch našich žiakov na výberové sústredenie pred medzinárodným  kolom IYPT, ktoré sa uskutoční v júli 2023 v Pakistane (Murree).

PaedDr. Ľubomír Hajdanka