Fulbright & GPH

Fulbright & GPH

Dňa 3. mája 2023 sa pre žiakov prvého ročníka uskutočnila prednáška o štúdiu v USA s pani Zuzanou Kopčanovou z Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny pôsobiacej v Slovenskej republike. Vďaka programu Fulbright English Teaching Assistent (ETA) pôsobí v práve prebiehajúcom školskom roku na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach Ryan McCracken, asistent pre výučbu anglického jazyka.

Počas prednášky študenti získali cenné informácie o vysokoškolskom štúdiu v USA, výbere študijných programov, podávaní prihlášok, typoch štandardizovaných a jazykových testov, možnostiach finančnej pomoci pre študentov a o základných rozdieloch v školskom živote na Slovensku a v USA.

 

Veríme, že informácie o možnostiach štúdia v zahraničí získané počas prednášky budú našich študentov motivovať v zdokonaľovaní jazykových zručností a možno aj k voľbe vysokoškolského štúdia v USA.

Ing. Katarína Bušaničová, PK ANJ