Štúrov Zvolen

Štúrov Zvolen

„Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme.“ (P. Coelho)

Presne takou rečou sa nám prihovorili účastníci regionálneho kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Zorganizovala ho 10. mája 2023 Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum.

Účasť bola v tomto roku naozaj bohatá.

Len v III. kategórii (stredoškolákov) súťažilo 16 jednotlivcov zo stredných škôl v okrese Michalovce a Sobrance.

Gymnázium Pavla Horova zastupovali v súťaži títo žiaci: Olívia Krajňaková (I. A), Matej Karpáč (I. B ), Martina Gerberyová (I. B ), Karolína Ferková (I. E), Patrícia Juhásová (II. B ), Karolína Hreňová (II. F), Matej Bamburák (III. C) a Boris Sninský (III. D).

Foto: Zemplínke kultúrne centrum  a krajská hvezdáreň

Čestné uznanie získali Karolína Hreňová a Matej Karpáč. 3. miesto obsadil Matej Bamburák a 2. miesto patrí Patrícii Juhásovej. Oceneným srdečne blahoželáme a všetkým našim mladým rétorom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Mgr. Slávka Štovková