Deň GPH inak

Deň GPH inak

,,Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by v mori chýbala„…

V duchu týchto slov sme aj my dňa 29. júna 2023 prispeli svojou kvapkou k čistejšiemu životnému prostrediu v našom meste.

Náš tradičný DEŇ GPH sme využili na vyzbieranie odpadkov v areáli lesoparku Hrádok. Hoci lesopark naoko vyzerá čisto, na konci tejto dobrovoľníckej akcie sme museli konštatovať, že tá naša ,,kvapka v mori“ bola veru poriadne veľká. Nielen plastové fľaše, odpadky, ohorky ale aj pneumatiky, ba dokonca starý koberec – to všetko sú veci, ktoré určite do lesa nepatria. Zároveň sa chceme poďakovať aj správcovi kaplnky na Hrádku pánovi Mižákovi a pracovníkom Hvezdárne v Michalovciach za to, že sme ,, za odmenu“ mohli nahliadnuť aj do budovy hvezdárne i do interiéru kaplnky sv. Antona Paduánskeho, kde nám náš pán zástupca M. Starják podal pútavý výklad.

 

RNDr. Andrea Ivanová