Ocenili sme najlepších prírodovedcov

Ocenili sme najlepších prírodovedcov

Ocenili sme najlepších prírodovedcov!

Diplomom boli ocenení úspešní riešitelia a víťazi olympiád prírodovedných predmetov.

Zoznam ocenených žiakov:

Richard Čornej – 2.B, BIO
Lea Lujza Lavriková – 2. B, FYZ, MAT
Matej Mika – 2.A, INF, CHE
Jana Mária Žeňuchová – 3.A, MAT
Hana Janošková – 1.B, CHE
Ela Babinčáková – 1.F, CHE
Tóbiás Jaščúr – 1.F, CHE

Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme.