Seminár k tvorbe školských experimentov

Seminár k tvorbe školských experimentov

Dňa 29.6.2023 sa v rámci aktivít Centra pre popularizáciu fyziky uskutočnil prvý zo série pripravených seminárov pre učiteľov prírodovedných predmetov „Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporovaného počítačom“. Lektorom seminára bol RNDr. Peter Spišák, CSc. zo spoločnosti PMS Delta s.r.o.

Školenie:

1 poskytlo vzdelanie potrebné pre rozvíjanie kompetencií pre vytváranie metodík tvorby školských experimentov pomocou laboratória podporovaného počítačom,

2 rozšírilo a prehĺbilo odborné kompetencie na samostatné pripravovanie a realizáciu vlastných a existujúcich demonštračných a laboratórnych školských pokusov pomocou interfejsových jednotiek, senzorov a softvéru na zber dát,

3 rozšírilo a prehĺbilo odborné kompetencie na vytváranie vlastných metodík tvorby a výučby demonštračných a laboratórnych pokusov s podrobných návrhmi prípravy a realizácie experimentov s laboratóriom podporovaným počítačom,

4  poskytlo získanie kompetencie na integrovanie a spracovanie obrazových súborov a video súborov,  kompetencie na vyhodnocovanie údajov z týchto súborov pomocou softvéru.

5 poskytlo prehĺbenie kompetencie na matematický popis a spracovanie obrazových a video súborov na vyhodnocovanie experimentov z video záznamu alebo statického obrazu.