Veda na dosah

Veda na dosah

Uplynul takmer rok, čo som spoznala super kolektív pracovníkov SAVky a všetkých zainteresovaných na Letnom tábore mladých vedcov, ktorý sa konal počas letných prázdnin v minulom školskom roku. Veľmi sa mi páčilo prostredie, v ktorom človek skúma, báda a učí sa zároveň. Všetci „dospeláci“ boli ochotní vysvetliť čo nás zaujímalo. Šéfom našej skupiny bol Miro, ako sme ho familiárne oslovovali. Je to človek, ktorému chcem osobitne poďakovať, lebo jeho podpora dostala konkrétnu podobu.

Som veľmi rada, že za podpory už spomínaného Ing. Miroslava Ferka, PhD., Natálie Andelovej a zanietených ľudí, ktorí sa snažia nám mladým ponúkať nové možnosti vo vedeckom bádaní, hľadajú formy a spôsoby, ako nám vedu sprostredkovať. A stalo sa. V skúmaní spolu s mojimi spolužiakmi môžem pokračovať ďalej na mojej škole – Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, kde som študentkou prvého ročníka v triede s prírodovedným zameraním.

Chceme sa touto cestou poďakovať za dar pre nás, študentov. Tešíme sa, že aj vďaka tejto podpore môžeme hľadať, skúmať a objavovať tento svet.

Pomôcky cez Program na podporu systémového a zážitkového vzdelávania darovali SAV SR, MŠVVaS SR , Centrum experimentálnej medicíny SAV a Občianske združenie PREVEDA

Ďakujeme!

Terezka Geralská a študenti GPH