Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 (dôležité informácie pre žiakov)

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 (dôležité informácie pre žiakov)

PROGRAM 4. september 2023 (pondelok)

1. ročník

  • 7.45 hod. – zraz žiakov 1. ročníka na školskom dvore (vchod cez bránu od Kauflandu)
  • 7.45 – 8.10 hod. – rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried na školskom dvore – prítomní budú žiaci 1. ročníka a ich triedni učitelia
  • 8.15 – 8.50 hod. – presun žiakov 1. ročníka do kmeňových tried (spolu s triednymi učiteľmi), neskôr oboznámenie žiakov s priestormi školy.
  • 8.50 hod. – presun žiakov do športovej haly.

Žiaci prvých ročníkov, ktorí si ešte nevyzdvihli objednané ISIC karty, si ich môžu prevziať v dňoch 30.- 31.8. na sekretariáte školy od 9.30 do 14.00 hod.

 2. – 4. ročník

  • 8.30 hod. – všetci triedni učitelia a žiaci 2. až 4.roč. sa zhromaždia v pridelených kmeňových učebniach
  • 8.30 – 8.45 hod. presun žiakov 2. – 4. ročníka spolu s triednymi učiteľmi do športovej haly

Zápisný lístok  na stravu v ŠJ  2023-2024 

*******************************************************************************************************

  • 9,00 hod. – Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 v športovej hale GPH

Po ukončení programu bude prestávka 20 – 30 min. (presun do tried). Po prestávke pokračujú triednické hodiny, vydávanie potvrdení o návšteve školy a i.. V tento deň školská jedáleň obedy pre žiakov nevydáva.

********************************************************************************************************

Rozvrhy hodín na školský rok 2023/2024 pre 1.- 4. ročník sú zverejnené na edupage https://gphmi.edupage.org/timetable/

Viac informácií k organizácii školského roka 2023/2024 nájdete na https://www.gphmi.sk/o-skole/organizacia-skolskeho-roka/

Tešíme sa na vás 🙂

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy