Exkurzia po zákutiach Dunajskej metropoly

Exkurzia po zákutiach Dunajskej metropoly

Naša exkurzia po pamätihodnostiach, uličkách a zákutiach Dunajskej metropoly ubehla až neuveriteľne rýchlo. 15. až 17. september 2023 pretrvajú však v našich spomienkach navždy medzi tými najsilnejšími. Večerné prestavenie Cervantesovho Don Quixota v choreografii Rudolfa Nurejewa vo Viedenskej opere, návšteva Dómu svätého Štefana, nespočetné detaily artefaktov umelecko-historického múzea, vrátane tých pri zrkadlení morálky spoločnosti – na obraze Babylonská veža svetoznámeho flámskeho umelca Bruegela, či jedného z najväčších prírodovedeckých múzeí na svete… Majestátnosť budovy rakúskeho parlamentu, Viedenskej radnice a samozrejme cisárska história spolu s modernou architektúrou pri prechádzkach starobylými i novšími časťami mesta …

Už nie je čo dodať. Uchvátení emóciami, pokorení krásou, a veľmi spokojní. To dokáže s človekom urobiť iba Viedeň!

Mgr. Anna Nemcová DiS. art