Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí študenti,

dnes otvárame brány pre 101. školský rok, školský rok 2023/2024. Pevne veríme, že ste si aspoň trochu oddýchli a máte dosť energie, aby sme začali 10 – mesačný   cyklus opäť raz odznova.  Čaká nás veľa práce, aby sme sa posunuli zase o krok vpred v kvalite poskytovaného vzdelávania, ale pevne veríme, že sme všetci naladení rovnako a spoločne to zvládneme 🙂

Počas 100 rokov sme prešli mnohými zmenami a výzvami, naša oddanosť kvalitnej vzdelávacej práci a rozvoju našich žiakov však zostáva neporušená. Dnes môžeme s hrdosťou povedať, že našimi chodbami prešlo vyše 14 000 abiturientov. V tomto školskom roku sme „druhým domovom“ pre 600 talentovaných žiakov, 52 skvelých učiteľov a 20 nepedagogických zamestnancov, ktorí profesionálne a s veľkou zanietenosťou prispievajú k výchove a vzdelávaniu našej mladej generácie.

Tento školský rok si kladieme za cieľ pokračovať v podpore a rozvoji talentov našich žiakov, a to nielen v učebnom prostredí, ale aj vo všetkých aspektoch vášho osobného rastu. My všetci vám, milí študenti, budeme pomáhať a podporovať vašu túžbu po vzdelaní, vašu nápaditosť, kreativitu, novátorské myšlienky, pomôžeme vám vidieť svet prostredníctvom podpory v medzinárodných súťažiach a účasťou na zahraničných mobilitách v programe Erasmus+.

Sme hrdí na modernizáciu našich školských priestorov – kabinetov, odborných učební a revitalizáciu vonkajšieho športového areálu, čo svedčí o tom, že robíme všetko pre to, aby sme vám žiakom poskytli moderné a inovatívne vzdelávanie i prostredie.

Nezabudnime ani na našich nových 150 prvákov, ktorí dnes pristupujú do našej úžasnej školskej rodiny. Vitajte medzi nami! Veríme, že vaša cesta na našom gymnáziu bude plná skvelých učiteľov, priateľov a nezabudnuteľných zážitkov. Ste budúcnosťou našej školy a my sme pripravení sprevádzať vás vzdelávacím „putovaním“.

Rodičom chceme poďakovať za pomoc a dôveru, ktorú nám vyjadrujú tým, že nám zverujú to najcennejšie – vás. Ich prínos a angažovanosť v živote našej školy je nenahraditeľná.

Chcem pozdraviť i svojich kolegov – učiteľov, ktorí s láskou a oddanosťou kreujú vašu budúcnosť.

Dovolím si citovať slová Rastislava Trnku, predsedu KSK, z príhovoru k otvoreniu tohto školského roka: „Chcem vám poďakovať za to, že nášmu kraju pomáhate zvládať záťažové situácie, ktoré prináša život. Každá pozitívna aj negatívna skúsenosť nás v živote posunie vpred, preto verím, že školský rok, ktorý prichádza, bude plný len pozitívnych a šťastných okamihov. Prajem vám, aby vás vaša práca, vaše poslanie napĺňali pocitom radosti a zadosťučinenia. Prajem vám, aby ste svojím pedagogickým optimizmom a nadhľadom zvládli každú školskú situáciu a boli nielen učiteľmi, ale i vychovávateľmi. Ste to práve vy, ktorí pomáhate tvoriť budúcnosť nielen nášho kraja, ale aj celej našej krajiny. Školu nerobia školou len nové technológie a moderné priestory, ale hlavne nadšení učitelia a snaživí žiaci. Vy ste tým srdcom, ktoré našej škole bije po celý školský rok. Prajem vám teda pravidelný rytmus, málo stresu, veľa krásnych zážitkov, šťastných okamihov … nech si na konci školského roka môžete povedať: „Stálo to za to, malo to zmysel a sme radi, že sme si vybrali práve túto školu…““

GENS UNA SUMUSsme Gymnázium Pavla Horova, sme sila, sme budúcnosť…

Všetkým prajeme úspešný štart do nového školského roka!

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy

Príhovor predsedu KSK pri príležitosti nového školského roka nájdete v prílohe.

Príloha

Odkaz na fotogalériu: Otvorenie školského roka 2023/2024