Správna voľba povolania 2023

Správna voľba povolania 2023

Košický samosprávny kraj organizuje každoročne prezentačnú výstavu stredných škôl s názvom Správna voľba povolania – študuj v kraji.

Srdečne vás pozývame na túto prezentačnú výstavu stredných škôl KSK, kde sa budú prezentovať SŠ okresov Michalovce a Sobrance v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.  Aktivita v rámci kariérového poradenstva žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ sa bude konať dňa 25. októbra 2023 v športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Oficiálne otvorenie je naplánované 25. októbra 2023 o 9.00 hod.

Súčasťou podujatia je aj workshop pre riaditeľov a výchovných/kariérových poradcov základných a stredných škôl. Vystúpia na ňom zástupcovia KSK, ÚPSVaR Michalovce, Centra poradenstva a prevencie Michalovce a iní odborníci z oblasti školstva.  Konať sa bude dňa 25. októbra 2023 (streda) v budove Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach (2. poschodie, miestnosť č. 96) so začiatkom o 10.00 hod.