Študentský parlament KSK úradoval

Študentský parlament KSK úradoval

Dňa 16. októbra 2023 sme boli svedkami odovzdávania predsedníctva ŠP KK v Zrkadlovej sále Košického samosprávneho kraja. Zatiaľ čo odchádzajúci členovia sa podelili o svoje úspechy a výzvy, nové predsedníctvo  predstavilo svoje sny a vízie pre nadchádzajúce obdobie. Zástupca bývalého študentského parlamentu Košického kraja Peter Šimko odovzdal štafetu Anne Kováčovej.  Sme hrdí, že naši žiaci patria medzi proaktívnych študentov, neboja sa púšťať do nových vecí, participujú aktívne, s entuziaznom a sú kľúčom k podpore školských parlamentov v kraji.

Ďakujeme Petrovi Šimkovi za vynikajúcu prácu a Anke želáme veľa zápalu do ďalšej práce.