Študuj v kraji

Študuj v kraji

Dňa 20. októbra 2023 sme sa zúčastnili so žiakmi 2. ročníka a 3. ročníka Dňa otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Deň otvorených dverí prebiehal v areáli Filozofickej fakulty Moyzesova 9, Košice.

 

 

Pre študentov boli pripravené prezentácie štúdia na všetkých fakultách, prednášky na zaujímavé témy, prezentácie univerzitných pracovísk, študentských spolkov a študentského života, a mnohé ďalšie aktivity. Veríme, že naši žiaci si vyberú aj zo širokej ponuky fakúlt:

  • Lekárska fakulta
  • Prírodovedecká fakulta
  • Právnická fakulta
  • Fakulta verejnej správy
  • Filozofická fakulta
  • Ústav telesnej výchovy a športu

Mgr. Erika Dudášová, RNDr. Andrea Hajniková