Testovanie FinQ

Testovanie FinQ

Inovatívny program FinQ, ako prvý na Slovensku, má za cieľ naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Prináša komplexné metodické a podporné materiály pre školy, vytvorené s cieľom rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru žiakov na základných a stredných školách. Na Gymnáziu Pavla Horova  sa implementuje od roku 2019. Program FinQ vzdeláva na platforme EduQ.

EduQ je platforma vzdelávania novej generácie. Prináša inovatívny a overený koncept vzdelávania, ktorý bol vytvorený v spolupráci s odborníkmi na kurikulá a didaktiku. Na základe najnovších vedeckých poznatkov, výskumov a odborných znalostí sme bol vytvorený nový koncept vzdelávania postavený na metodológii DaCoSiDe.

V dňoch 26.9.2023 až 11.10.2023 prebiehalo v našej škole vo všetkých 24 triedach testovanie finančnej a občianskej kultúry v rámci inovatívneho vzdelávacieho programu EduQ. Cieľom vstupných diagnostických testov je zistiť úroveň kompetencií žiakov v oblasti finančnej a občianskej kultúry. Test nevyžaduje špeciálnu prípravu ani opakovanie nadobudnutých vedomostí či zručností. Jeho úlohou je zistiť reálnu úroveň vedomostí žiakov v daných oblastiach.

 

 

Organizačne testovanie zabezpečuje koordinátorka finančnej gramotnosti, Mgr. Jana Kunčová.