XIX. ročník školskej súťaže Prírodovedný päťboj

XIX. ročník školskej súťaže Prírodovedný päťboj

XIX. ročník školskej súťaže Prírodovedný päťboj prebiehal dňa 26. 10. 2023. Súťaži každoročne organizujeme v rámci aktivít na podporu prírodovedného vzdelávania. Okrem zaujímavých úloh z oblastí:

MATEMATIKA

FYZIKA1 a FYZIKA2

CHÉMIA1 a CHÉMIA2

BIOLÓGIA

INFORMATIKA

a originálnych riešení si každý súťažiaci odniesol aj peknú cenu. Prvé tri miesta obsadili triedy III.C, III.B, III.A.