Európskym jazykom je preklad

Európskym jazykom je preklad

„Európskym jazykom je preklad“. (Umberto Eco)

Prácu profesionálneho prekladateľa si mohli na vlastnej koži vyskúšať štyri žiačky našej školy v rámci súťaže Juvenes Translatores, ktorá sa uskutočnila dňa 23.11.2023.

To, že práca s písaným textom nie je ľahká a vyžaduje rôzne typy znalostí môžu potvrdiť: Vladimíra Ficová, 3.B a Barbara Koščová, 2.B, obe prekladali text z anglického jazyka; Michaela Timková, 3.C, prekladala text z nemeckého jazyka a Sára Cenknerová, 3.B, prekladala text z francúzskeho jazyka. Počas dvoch hodín sústredenej práce na prekladoch sa dievčatá snažili uchopiť základné posolstvo textu, uplatniť cit pre kontext, pochopiť jemné významové odtiene, správne narábať s pojmami, či dokonca vymyslieť nové slová.

Dievčatá svoje preklady, ktoré bude hodnotiť výbor profesionálnych prekladateľov a korektorov, odoslali a môžu si vydýchnuť. Nám ostáva veriť, že ich preklady svojou kvalitou, obsahom a kreatívnym prístupom k téme, zaujmú a obstoja v silnej konkurencii.

Prekladateľskú súťaž Juvenes Translatores od roku 2007 každoročne organizuje Európska komisia vo všetkých krajinách EÚ. Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí, aby študovali cudzie jazyky a zvýšiť povedomie o štúdiu prekladateľstva.