Imatrikulácia prvákov

Imatrikulácia prvákov

17. november je Medzinárodným dňom študentstva. Súvisí s jesennými udalosťami v roku 1939, kedy sa v Prahe konala demonštrácia proti nacistickej okupácii. Okupanti reagovali streľbou do davu a tá si vyžiadala životy dvoch ľudí. Jedným bol študent medicíny Karlovej univerzity Jan Opletal, ktorého pohreb sa spontánne premenil na masovú manifestáciu proti nacizmu. Odpoveďou bol útok v noci na 17. novembra na vysokoškolské internáty v Prahe a v Brne, odkiaľ nacisti odvliekli viac ako 1200 študentov do koncentračného tábora neďaleko Berlína a na Hitlerov príkaz zatvorili české vysoké školy. Na pamiatku týchto udalostí bol o dva roky neskôr vo Veľkej Británii 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

Študenti zohrali veľmi významnú úlohu v našich dejinách aj v roku 1989, kedy demonštrácie za zmenu školského systému v bývalom Československu prerástli do manifestácií proti celému politickému systému a brutálny policajný zásah proti demonštrantom odštartoval Nežnú revolúciu spojenú s pádom totalitného režimu.

Mladí ľudia boli neraz strojcami veľkých zmien, na to netreba zabúdať…

Vážme si slobodu a nenarábajme s ňou, akoby to bolo čosi bežné. Je krehká a vzácna. Odkaz Novembra ‘89 je stále aktuálny. Budujme krajinu, ktorá bude dôstojným miestom pre život.

****************************************************************************************************************************

Tento deň osláv študentstva sa tradične spája aj s oficiálnym privítaním prvákov radmi študentov Gymnázia Pavla Horova, školskou imatrikuláciou. Tohto roku ju organizoval školský parlament spolu s triedou IV.D. Imatrikulačné listy si prevzalo 151 prvákov a tortu získala I.F.

Milí prváci,

prajeme Vám pri príležitosti Vášho sviatku veľa zdravia, veľa energie a trpezlivosti pri náročnom štúdium a veľa úspechov na ceste za Vašim vytúženým cieľom. Želáme Vám vynikajúcich učiteľov – erudovaných, zanietených pre svoju prácu, prísnych a spravodlivých, pretože Vaše vedomosti budú kľúčom k Vášmu úspechu. Zároveň množstvo krásnych chvíľ spojených so študentským životom, ktoré je určite tým najkrajším obdobím života.