Oceňovanie najúspešnejších študentov

Oceňovanie najúspešnejších študentov

Každoročne pri príležitosti Dňa študentstva vedenie školy oceňuje výnimočných, aktívnych žiakov školy za vynikajúce výsledky v olympiádach, súťažiach, za dobrovoľnícku činnosť či aktívnu participáciu na verejnom živote mládeže, angažovanosť v kultúrnych, spoločenských či športových aktivitách.

Dňa 16. novembra 2023 si z rúk pani riaditeľky prevzalo ďakovné listy 154 žiakov školy. Všetkým za vynikajúcu reprezentáciu školy ďakujeme.