Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na triedne zasadnutia rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia 30.11.2023 (štvrtok) o 16.15 hod. v kmeňových triedach. Program zasadnutí je zverejnený na edupage.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy