Juvenes Translatores

Juvenes Translatores

Európskym jazykom je preklad. (Umberto Eco)

Dňa 23. novembra 2023 sa uskutočnilo celoeurópske kolo súťaže Mladí prekladatelia 2023 (Juvenes Translatores), ktorej sa zúčastnili žiačky nášho gymnázia: Vladimíra Ficová, 3.B a Barbara Koščová, 2.B, obe prekladali z anglického jazyka; Michaela Timková, 3.C, prekladala text z nemeckého jazyka a Sára Cenknerová, 3.B, prekladala text z francúzskeho jazyka.

Výbor prekladateľov a korektorov hodnotil presnosť ich prekladov; schopnosť správneho písania, čo zahrňovalo gramatickú stránku prekladu a výber správnych výrazových prostriedkov; schopnosť plynulého písania a tvorivosť prekladateľských riešení. Splniť všetky tieto kritéria nebolo ľahké. O to viac nás teší, že preklad Michaely Timkovej z nemeckého do slovenského jazyka, patril medzi najlepšie a zaujal porotu, ktorá Michaele udelila diplom s čestným uznaním. Súčasne je pozvaná na slávnostné udeľovanie cien, ktoré sa uskutoční v Bratislave 26. marca 2024 na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku.

Miške srdečne blahoželáme! Veríme, že pre všetky „naše prekladateľky“ bola účasť v celoeurópskom kole súťaže cennou skúsenosťou, ktorá prispela k rozvíjaniu ich medzijazykových a interkultúrnych kompetencií.

Mgr. Ivana Biačková