Staráme sa o svoje duševné zdravie

Staráme sa o svoje duševné zdravie

V záujme podpory duševného zdravia, tolerancie a empatie našich študentov sme v spolupráci so Združením pre duševné zdravie Integra, o.z. na našej škole opäť zrealizovali  školský preventívno-osvetový program. Počas celého dňa si študenti mohli vyskúšať viacero aktivít zameraných či už na problematiku duševného zdravia, emocionálneho prežívania, ale aj vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami. Absolvovaním programu sa našim študentom naskytla tiež  jedinečná možnosť bližšie spoznať a pochopiť ľudí s duševnými ťažkosťami. Mohli sa dozvedieť, čo prežívajú ľudia trpiaci týmito ochoreniami, ako sa asi cítia, aká náročná a zdĺhavá je ich liečba. Rovnako tak mali priestor uvedomiť si, aký význam má duševné zdravia v živote človeka, ako sa o neho starať či aké dôležité je požiadať o pomoc. Veríme, že sa aktivity študentom páčili a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Katarína Kohútová, školská psychologička