Keď nás fyzika baví

Keď nás fyzika baví

V utorok 20. februára 2024 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ konalo krajské kolo Turnaja mladých fyzikov.

Našu školu reprezentovali tri tímy, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky, aj tímové, aj individuálne v konkurencii 11 tímov. Poroty v troch miestnostiach hodnotili nielen prezentovanie úloh, ale aj vzájomné oponovanie a recenzovanie úloh. Tím GPH1 sa stal celkovým víťazom krajského kola, súťažil v zložení Lujza Lea Lavriková (III.B), Jakub Buzalka (gymnázium Považská Bystrica) a Miriam Kidalová (II.B ). Druhú priečku v celkovom hodnotení obsadil tím GPH2, ktorý tvorili naši prváci Mária Pavlovčíková (I.A), Ondrej Čižmarik (I.B) a Jakub Mika (I.A). Výborne si počínal aj náš tretí tím GPH3, ktorý sa umiestnil na 4. mieste, jeho súčasťou boli Viktor Dankanin (II. B), Katarína Vargová (II.B) a Nikola Beňáková (IV.D). V individuálnej súťaži boli umiestnenia nasledovné:

  1. miesto – Lujza Lea Lavriková
  2. miesto – Mária Pavlovčíková
  3. miesto – Jakub Buzalka
  4. miesto – Viktor Dankanin
  5. miesto – Katarína Vargová

Navyše v 65. ročníku Fyzikálnej olympiády v krajskom kole kategórie A získala Lujza Lea Lavriková 4. miesto.

K dosiahnutým výsledkom blahoželáme.

PaedDr. Ľubomír Hajdanka