Naši tichí hrdinovia

Naši tichí hrdinovia

Dňa 05.03.2024 sa v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Hematologicko transfuziologickým oddelením Nemocnice Penta Hospitals Michalovce konal odber krvi pri príležitosti Valentínskej kvapky krvi.

Do kampane, ktorá sa tradične spája s témou lásky, sa zapojili títo študenti:

  • Peter Šimko IV.A,
  • Adela Šaffová IV.A,
  • Gabriel Kuriľak IV.B,
  • Lívia Feninová IV.C,
  • Dominika Dubrovčáková IV.D,
  • Richard Čornej III.B,
  • Patrícia Planková III.C,
  • Tímea Stretavská III.C,
  • Filip Bamburák III.F,
  • Damián Homrok III.F

Všetkým nám v žilách koluje rovnaká krv a pri záchrane života prostredníctvom jej darovania sú akékoľvek názorové či etnické rozdiely bezpredmetné.

Sloganom tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi je : „Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí.“ Hlavnou tvárou kampane bola oslovená herečka Kristína Svarinská.

Ďakujeme darcom, že vďaka nim majú tí, čo to potrebujú, právo na plnohodnotný život, pretože darovanie krvi nesie silný odkaz solidarity, spolupatričnosti a bezpodmienečnej pomoci.