Venujte 2% z dane GPH

Venujte 2% z dane GPH

Vážení rodičia, zamestnanci a priaznivci Gymnázia Pavla Horova,

za posledných päť rokov sa nám podarilo výrazne skvalitniť a modernizovať priestory v budove školy – vstupný vestibul, zrekonštruovali sa viaceré triedy, odborné učebne a laboratóriá prírodovedných predmetov či kabinety pre učiteľov, vytvorili oddychové zóny na chodbách. Každoročne aj vďaka Vám pravidelne obnovujeme a dopĺňame modernú didaktickú techniku vo forme IT vybavenia tried, učební, laboratórií a kabinetov, snažíme sa o pravidelný refresh webovej stránky školy a udržiavanie príspevkov v rámci školského podcastu.
Pribudli OpenScienceLab a IT Creativity Lab. Samostatnú kapitolu tvorí revitalizácia športovej infraštruktúry – nový vonkajší športový areál, ktorý nám môžu široko-ďaleko závidieť.

Škola sa tiež – v rámci získavania doplnkových zdrojov – zapojila do viacerých projektov (Reserata pro Futuro, FinQ, IT akadémia, Erasmus+, DofE a i.) a dosahuje výborné výsledky.

Radi by sme sa Vám i takýmto spôsobom poďakovali za Vašu podporu v uplynulých rokoch. Podarilo sa nám – s Vašou pomocou vo forme 2% zo zaplatenej dane – zrealizovať viaceré zámery a plány, ktoré zlepšili materiálno-technické podmienky pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

Aj v roku 2024 nás čaká množstvo výziev, plánov a očakávaní zo strany zriaďovateľa i rodičovskej verejnosti, ktoré sa budeme snažiť zvládnuť tak, ako najlepšie vieme – veríme, že opätovne s Vašou pomocou, aby sa naša škola mohla opakovane radiť medzi najkvalitnejšie gymnáziá v širšom regióne.

Vašu doterajšiu aj budúcu podporu si veľmi vážime a ďakujeme za ňu.

Darujte, prosím, 2% z dane Občianskemu združeniu pri Gymnáziu Pavla Horova.

Tlačivo na stiahnutie: vyhlásenie-2023

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka  školy

Ing. Miloš Hlohin, predseda Občianskeho združenia pri Gymnáziu Pavla Horova

 

Viac info: https://www.gphmi.sk/o-skole/2-percenta/