Výsledky volieb do školského parlamentu

Výsledky volieb do školského parlamentu

V súlade s § 26 zákona č. 488/2021 Z.z. sa dňa 26. 3. 2024 konali voľby do Školského parlamentu pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním. Žiaci si volili 15 členov školského parlamentu spomedzi 27 kandidátov. Na hlasovacom lístku mohol každý žiak zakrúžkovať meno jedného až maximálne 15 kandidátov. Hlasovalo 510 žiakov. Počet platných hlasovacích lístkov bol 490. 20 hlasovacích lístkov bolo neplatných.

Členmi volebnej komisie boli: Mgr. Beáta Ryniková, koordinátorka ŠP, Dušan Obšatník III.B, Hana Janošková II.B. Na priebeh volieb dohliadala RNDr. Beáta Semková, členka rady školy.

Za členov školského parlamentu v školskom roku 2023/2024 boli zvolení títo žiaci:

1. Richard Čornej III.B (233 hlasov)
2. Aurélia Šimková III.B (194)
3. Nina Jacečková II.B (189)
4. Andrej Stuľák II.D (186)
5. Vladimíra Ficová III.B (171)
6. Martina Gerberyová II.C (168)
7. Richard Černega II.D (163)
8. Dávid Makovický II.D (162)
9. Matej Mika III.A (154)
10. Anna Kováčová III.B (151)
11. Matej Haluška I.F (139)
12. Tamara Karaffová I.B (134)
13. Jakub Mika I.A (121)
14. Katarína Jacečková I.D (118)
15. Matej Michal Marcin II.C (118)

Novozvoleným členom školského parlamentu blahoželáme.