Biologická expedícia v Tatranskej Javorine

Biologická expedícia v Tatranskej Javorine

V dňoch 11.6. – 13.6.2024 sa štrnásti vybraní študenti nášho gymnázia, ktorí sa zaujímajú o biologický a environmentálny výskum, zúčastnili biologickej expedície v Ústave vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Tatranskej Javorine. Traja erudovaní vedeckí pracovníci sa študentom venovali po všetkých stránkach. Výskumná práca pozostávala z dvoch základných činností – práce v teréne, ktorá spočívala v pozorovaní a zbere biologického materiálu v Javorovej doline a práca v laboratóriách, ktorá spočívala v spracovaní zozbieraných vzoriek na moderných prístrojoch výskumného ústavu.

​Nezabudnuteľnou bola aj cesta do Javorovej doliny na terénnych autách v hustom daždi s pracovníkmi TANAP-u a ich následná prednáška v lesných polomoch o možnostiach záchrany lesov.

​Tento pobyt bol pre študentov – snáď budúcich vedeckých pracovníkov – veľmi prínosný. Vyskúšali si, ako vyzerá práca výskumníka, spoznali ekologické vzťahy v prekrásnom prostredí Belianskych Tatier, vyskúšali si prácu modernými vedeckými metódami a naučili sa o seba postarať aj v oblasti stravovania, keďže sa starali o svoj žalúdok v kuchynke pracoviska.

​Pracovníci ústavu vyjadrili veľké sympatie k aktivite študentov, takže môžeme byť spokojní s vynikajúcou reprezentáciou GPH. Aj študenti vyjadrili želanie, že by sa sem ešte raz veľmi radi vrátili. Mnohí z nich tu našli inšpiráciu pre svoje ročníkové práce, práce SOČ i práce v oblasti biologickej olympiády. Zažili tu niečo nové, príjemné a hlavne veľmi obohacujúce. O príjemnej atmosfére v lone krásnej prírody svedčí priložený videodokument: :  https://www.facebook.com/share/v/GHxZ9cF3qBdd271c/

RNDr. Blanka Jurištová, PaedDr. Erika Virágová