Seitenweise

Seitenweise

Seitenweise je literárna súťaž v nemeckom jazyku, do ktorej sa zapojila Olívia Krajňaková z II. A triedy, vyhrala celoslovenské kolo a v októbri postupuje na medzinárodné stretnutie do Lipska .

Po prečítaní knihy “Weil”od Martina Musera bolo jej úlohou viesť si literárny denník, v ktorom analyzovala literárne postavy, konflikty medzi nimi, učila sa slovnú zásobu a pod.

Cieľom súťaže je motivovať žiakov k čítaniu kníh v origináli, kriticky uchopiť spoločenskú tému a kreatívne ju spracovať.

Olívia napísala list z pozície hlavnej postavy Ester učiteľovi občianskej náuky, ktorý v diele bol len okrajovou postavou. Cez emócie, ktoré Ester prežívala, vyjadrila rozdiel medzi teóriou, ktorú sa učia v škole a skutočnosťou, ktorú skupina maturantov musí prežiť. Ak chcete vedieť viac, čítajte knihu Weil.

V budúcom školskom roku súťaž pokračuje.

Mgr. Ľudmila Sušková