GPH Lego Race

GPH Lego Race

  • Date & Time:
    • október 20, 2022
    • 8:00 to 14:00

Súťaž Lego robotov: GPH Lego Race – súťaž pre žiakov zo základných škôl