Odovzdávanie vysvedčení

Odovzdávanie vysvedčení

  • Date & Time:
    • jún 30, 2022
    • 8:00 to 13:00

Posledný deň pred prázdninami žiaci dostanú vysvedčenia za svoju celoročnú prácu.