Prijímacie skúšky do 1. ročníka

Prijímacie skúšky do 1. ročníka

  • Date & Time:
    • máj 2, 2024
    • 8:00

Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre šk. rok 2024/2025