Prírodovedný päťboj

Prírodovedný päťboj

  • Date & Time:
    • október 26, 2022
    • 8:30 to 13:00

Prírodovedný päťboj – súťaž družstiev študentov 3. ročníka gymnázií