Rozlúčka so štvrtákmi

Rozlúčka so štvrtákmi

  • Date & Time:
    • máj 14, 2021
    • 8:00 to 14:00
  • Venue:
    • GPH Michalovce

Dňa 14. 5. 2021 prebehne rozlúčka so štvrtákmi.

Pripravujeme dôstojný priebeh pre našich drahých štvrtákov, ktorých pandémia obrala skoro o 2 roky prítomnosti v priestoroch školy, prítomnosti so spolužiakmi a učiteľmi. Veríme však, že aj napriek tomu, sa do ich pamäti zapíšu len tie pekné chvíle strávené na gymnáziu.

Dovidenia naši milí štvrtáci, o chvíľu aj maturanti a absolventi školy.