Školské kolo súťaže Zenit

Školské kolo súťaže Zenit

  • Date & Time:
    • október 27, 2020
    • 8:00 to 12:00

Milí študenti,

tohoročné kolo súťaže Zenit v programovaní sa uskutoční dištančnou formou. Prihlasujte sa priamo na stránke súťaže zenit.ksp.sk

svoju účasť nahláste vyučujúcim INF.