Súťaž iBobor – starší

Súťaž iBobor – starší

  • Date & Time:
    • november 10, 2020
    • 9:30 to 13:30

Súťaž iBobor – pre ročníky 3. a 4.

Oznámte svojim vyučujúcim INF, že chcete súťažiť.