Prírodovedný päťboj 2016

Prírodovedný päťboj 2016

Dňa 18.10.2016 sa na Gymnáziu P. Horova uskutočnil 13. ročník súťaže Prírodovedný päťboj. Súťažili päťčlenné družstvá žiakov tretieho ročníka v dvoch kolách, pričom v každom kole riešili päť úloh z jednotlivých predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika.

Úlohy do 13. ročníka Prírodovedného päťboja vybrali:

Mgr. Rudolf Holodňak, (fyzika), RNDr. Beáta Semková (chémia), RNDr. Blanka Jurištová (biológia), RNDr. Zuzana Tomková (informatika, matematika).

Súťaž sa uskutočnila pod garanciou pani Mgr. Kataríny Olšavovej, zástupkyne riaditeľa pre prírodovedné predmety, koordinátorkou súťaže bola RNDr. Mariana Šariková.Ceny do súťaže boli zabezpečené z Fondového účtu na podporu prírodovedných talentov a prostredníctvom sponzorov.

Súťaž bola pomerne vyrovnaná. Študenti jednotlivých tried preukázali schopnosť aplikovať svoje poznatky pri riešení prírodovedných úloh a zároveň dokázali svoje závery obhájiť pred porotou.

Z jednotlivých tried tretieho ročníka sa zapojili títo žiaci:

 • III.A – Skopalová, Podžuban, Vaľo, Timková, Dančejová
 • III.B – Dzurjovčin, Legemza, Bocanová, Dráb, Holejová
 • III.C – Šalata, Tokarová, Jakubocová, Jozef, Čačko
 • III.D – Marková, Kokočák, Kundrát, Kovačíková, Gramatová
 • III.E – Marcinčák, Chocholáček, Petríková, Bešáková, Dančová
 • III.F – Krasij, Rauchová, Holubová, Klanin, Romančák
 • III.G – Vojtková, Kostovčíková, Dlugošová, Zajíčková, Turyová

Výsledné poradie družstiev:

 1. miesto – III.A
 2. miesto – III.D
 3. miesto – III.G
 4. miesto – III.C
 5. miesto – III.F
 6. miesto – III.B
 7. miesto – III.E

Texty a riešenia úloh:

FOTOGARLÉRIA