Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Košice

Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Košice

PF UPJŠ organizuje dňa 9. 2 2017 Deň otvorených dverí, na ktorý pozýva študentov, učiteľov aj rodičov.