Výsledky olympiády v angličtine 2017

Výsledky olympiády v angličtine 2017

Národné kolo

V celoštátnom kole 27. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 29. marca 2017 v Bratislave, sa študentka 2. C triedy A. Sušková   v kategórii 2A umiestnila na piatom mieste a získala diplom úspešnej riešiteľky.

Diplom úspešného riešiteľa súťaže udelený odbornou komisiou nájdete tu.>>>>

Srdečne blahoželáme.

Krajské kolo

 • Kategória 2A – 1. miesto A. Sušková
 • Kategória 2B – 3. miesto A.  Chomič

Oblastné kolo

 • Kategória 2A – 1. miesto A. Sušková
 • Kategória 2B – 1. miesto A. Chomič
 • Kategória 2C – 1. miesto A. Laufová

Školské kolo

V dňoch 28. a  30. októbra 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ANJ. V súťaži  pozostávajúcej z dvoch častí /písomný test a konverzačná časť/ sa víťazmi stali študenti:

Kategória 2A (1. – 2. ročník)

 • 1. miesto  Alexandra Sušková, 2.C
 • 2. miesto  Daniela Dančejová,  1.F
 • 3. miesto   Viktória Sivá, 1.D

Kategória 2B (3.- 4. ročník)

 • 1. miesto   Adam Chomič, 4. G
 • 2. miesto   Matej Mihályi, 4.A
 • 3. miesto   Katarína Skopalová, 3.A

Kategória 2C – anglofónni študenti

 • 1. miesto    Alexandra Laufová, 3.D
 • 2. miesto    Damiána Hanuščáková, 1.F

Študenti, ktorí získali prvé miesto vo svojej kategórii, postupujú do vyššieho, obvodného kola.
Všetkým úspešným aj zúčastneným súťažiacim srdečne blahoželáme.