Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Oznam pre žiakov Gymnázia Pavla Horova Michalovce

Riaditeľstvo Gymnázia Pavla Horova oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 v novej telocvični.

Žiaci 1. ročníka sa sústredia vzadu za školou na školskom dvore o 8.00 hod. Tam budú rozdelení do tried a po informáciách od triednych učiteľov sa presunú do novej telocvične na otvorenie školského roka .

Žiaci 2. až 4. ročníka sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8.30 pred školou. Po informáciách sa presunú do veľkej telocvične na otvorenie školského roka.

Mgr. Katarína Olšavová
riaditeľka školy