Beseda štvrtákov s medikmi

Beseda štvrtákov s medikmi

Predmetová komisia biológie a chémie pripravila na 13. septembra 2017 pre študentov štvrtého ročníka – záujemcov o štúdium medicíny a farmácie – besedu so študentami lekárskych fakúlt na Slovensku a v Česku. Keďže prizvanými besedujúcimi boli bývalí študenti nášho gymnázia, na besede odovzdali maturantom cenné rady, ako sa čo najlepšie pripraviť na prijímacie pohovory a ako aj úspešne študovať na vybranej vysokej škole. Naša škola dosahuje už dlhé roky vysokú úspešnosť v prijatí žiakov na lekárske fakulty. V školskom roku 2016/2017 sa úspešne dostalo na lekárske fakulty 22 študentov z nášho gymnázia. Ako potvrdili vysokoškoláci, veľmi dobrý vedomostný základ dostali od učiteľov nášho gymnázia, čo nás veľmi teší. Ostáva len veriť, že aj tohtoroční maturanti nesklamú a dosiahnu podobný úspech v prijímaní na vysoké školy so zameraním na medicínu a farmáciu.