Memorandum o spolupráci s PU v Prešove

Memorandum o spolupráci s PU v Prešove

Dnes (19.9.2017) pani riaditeľka podpísala Memorandum o spolupráci medzi Prešovskou univerzitou a Gymnáziom Pavla Horova. Akt podpísania Memoranda sa uskutočnil v zasadacej miestnosti Consilium Maius Rektorátu Prešovskej univerzity za účasti rektora Prešovskej univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. P. Kónya, PhD., prorektorov a dekanov fakúlt, riaditeľov ďalších gymnázií Prešovského a Košického samosprávneho kraja. V spoločnej diskusii načrtli cesty a možnosti vzájomnej spolupráce pri vzdelávaní mladej generácie.