Beseda Extrapolácie 2017

Beseda Extrapolácie 2017

Dňa 28.9.2017 sa v Zemplínskom osvetovom stredisku Michalovce uskutočnila beseda o histórii vyučovania informatiky a programovania na našej škole EXTRAPOLÁCIE 2017. Už 42 rokov vyučujeme u nás programovanie a informatiku a vychovali sme celý rad výborných absolventov.